Juridiskt stöd och rådgivning i Vellinge, höllviken & Skanör-Falsterbo

Vi kan erbjuda dig juridisk hjälp inom familjerätt, internationell privaträtt, skatterätt och arbetsrätt. Vår juristbyrå är belägen i Höllviken och hjälper klienter i Vellinge, Skanör-Falsterbo men även Trelleborg och Malmö.

Kontakta oss

Familjerätt

Inför varje större förändring i livet bör man se över sin livssituation ur ett juridiskt perspektiv. Det kan röra sig om att bli sambo, gifta sig, få barn, köpa bostad, starta företag eller planera inför ålderdomen.

Vi tillhandahåller rådgivning och hjälper dig att upprätta nödvändiga dokument. Det kan röra sig om

 • Bouppteckning & arvsskifte

 • Testamente

 • Fullmakt och framtidsfullmakt

 • Äktenskapsförord

 • Samboavtal

 • Bodelning

 • Gåvor

 • Överlåtelse av egendom och revers.

Internationell privaträtt

Är man svensk medborgare och bosatt utomlands är det av yttersta vikt att vara medveten om vilka regler som gäller tex vid skilsmässa eller dödsfall. Sedan den 17 augusti 2015 har nya regler vad gäller arvsrätten inom EU. Från och med nämnda datum gäller, till skillnad från tidigare regler, att hemvistlandets arvsregler gäller all egendom i dödsboet efter den avlidne. Är du svensk medborgare och bosatt i Spanien gäller således spanska arvsregler vid ditt bortfall för all din egendom. Vill du att svensk lagstiftning ska gälla måste du upprätta ett testamente med lagvalsavtal. Vi tillhandahåller rådgivning inom området och hjälper dig att upprätta nödvändiga handlingar.

Skatterätt

Vi tillhandahåller kvalificerad skatterådgivning till såväl privatpersoner som företag och dess ägare. Det kan gälla tex

 • Upprättande av inkomst- och skattedeklaration

 • Kontakt med Skatteverket vid förfrågningar, beslut, omprövning och överklagande

 • Bistånd vid skatterevision

 • Skatteprocess

 • Skatterådgivning vid in- och utflyttning ur landet

 • uppstart av företag/näringsverksamhet

Avtal

Vi upprättar olika slags avtal inom det civilrättsliga området tex

 • Köpeavtal avseende fastighet, bostadsrätt, företag mm

 • Aktieägaravtal

 • Samarbetsavtal

 • Samäganderättsavtal mm